Skip to main content

JUG bijeenkomst Bussum - Wim Strik - Nieuwe privacywet GDPR

Op maandag 29 januari geeft Wim Strik een interactive presentatie over de nieuwe privacywetgeving die in werking gaat op 25 mei 2018. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de bestaande nationale wetgeving en geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Ook eigenaren / bezitters van websites moeten rekening houden met deze nieuwe wetgeving. De wet is al van toepassing wanneer je bijvoorbeeld gebruik maakt van een contactformulier waarin een aantal gegevens opvraagt van de bezoeker.

Wat houdt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nu precies in en wat komt er allemaal bij kijken? De presentie is interactief dus er is plaats voor vragen.